Min indkøbskurv

Brug af personoplysninger

Ifølge persondataloven og GDPR nye regler, skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.
Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende og efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Den løbende udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige.
Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “senest opdateret” nederst på denne side. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites. Du kan til enhver tid rette skriftilig henvendelse og bede os om dine oplysninger havende hos os. Du kan også bede os om at slette dine data iflølge gældende GDPR praksis. 

DATABEHANDLING OG OPBEVARING
Personlige oplysninger indgivet i forbindelse med registrering af kontoen, bruges kun til at håndtere din ordre/er. Alle oplysninger bliver opbevaret fuldt fortroligt og sikkert i overensstemmelse med GDPR loven om behandling af personoplysninger.
Dine oplysninger gemmes og opbevares på en sikker server i fem år, ifølge lovgivningskravet til erhvervsdrivendes regnskabspraksis. Personlige oplysninger videregives ikke til tredjepart og behandles udelukkende af FIBOdanmark ApS ansatte og direktion.
Finder du  ikke en information du søger og/eller har spørgsmål i forbindelse med handlen,er du altid velkommen til at kontakte os.